Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Recente wijzigingen in de Milieubarometer

Verbaasd over de stijging van de CO2-uitstoot van elektriciteit in 2018? Lees de achtergrond en tips hoe u toch kunt (laten) zien dat u elektriciteit hebt bespaard.

April 2019

 • Toegevoegd bij goederenvervoer:
  • Snel- / koerierdienst met (bak)fiets (in pakketkm).
  • bijbehorend kengetal: Aandeel fiets in koeriersdienst.
 • De maatregelenmodule is vernieuwd, onder andere om goed aan te sluiten op de informatieplicht. Hij heeft een nieuwe lay-out, je kunt per maatregel een notitie maken, er zijn meerdere sorteeropties en de statussen zijn verbeterd:
  • DOEN KORTE TERMIJN en DOEN LANGE TERMIJN zijn samengevoegd tot DOEN. LANGE TERMIJN is daarbij vertaald als DOEN + jaartal=2025. Dit jaartal kun je wijzigen.
  • NOG BEOORDELEN en ONDERZOEKEN zijn samengevoegd tot START.
  • nieuw: DOORLOPEND (bv voor monitoring & persluchtlekkage-checks)
  • nieuw: NIET VAN PLAN (bv wegens uitvoering van alternatieve maatregel of omdat de terugverdientijd te lang is).
 • De nieuwe Erkende Maatregelen Lijsten (van kracht vanaf 1 april 2019) zijn verwerkt in de Milieubarometer. De meeste lijsten zijn flink aangepast en ze zijn allemaal hernummerd.
 • Kengetallen ‘m2 zonnecellen ter compensatie CO2 emissie’ en ‘m2 zonnecellen om eigen stroom te produceren’ zijn geactualiseerd. We rekenen nu met een jaaropbrengst van 156 kWh/m2 zonnepaneel ipv 130 kWh/m2. Er zijn dus minder panelen nodig.

Maart 2019

 • Het item ‘gedeclareerde km personenwagen’ is hernoemd naar ‘gedeclareerde km privĂ© auto’s’. Hiermee is nog duidelijker dat dit niet om bedrijfswagens gaat.
 • In de kengetallen “CO2-emissie zakelijk verkeer met wagenpark” telt de CO2-uitstoot van km(scope 1) nu ook mee. U vindt ze in de finetuning onder het kopje ‘CO2-Prestatieladder’.
 • Toegevoegd bij Brandstoffen & warmte: Warmte uit externe WKO. De CO2-uitstoot en milieubelasting is berekend op basis van een COP van 4,9 en gemiddelde (grijze plus groene) stroom in Nederland.
 • Mengsmering voor mobiele werktuigen is opgenomen in de CO2-footprint per scope.

Wijzigingen van oudere datum vindt u in het archief

Help
English - Nederlands