Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Recente wijzigingen in de Milieubarometer

Januari 2020

 • Toegevoegd Bedrijfsafval – Teerhoudend asfalt en Bedrijfsafval – teervrij asfalt.
 • 24-28 januari: CO2-factoren zijn en worden aangepast conform CO2-emissiefactoren.nl. Hier vindt u de doorgevoerde wijzigingen
 • Toegevoegd bij Emissies: Koudemiddel – R23. R23 is een sterk broeikasgas dat alleen onder strenge condities van lekdichtheid van het systeem en monitoring gebruikt mag worden voor diepkoeling.
 • Toegevoegd bij Brandstoffen: Waarvan groengas (GFT-vergisting), dit is een aanvulling op de al bestaande items groengas (mest/co-vergisting) en groengasmix (vertogas).
 • De naam biogas is vervangen door Groengas. Groengas is nu dé term voor biogas dat is opgewekt naar aardgaskwaliteit. Zowel bij verwarming als bij zakelijk verkeer en goederenvervoer komt deze term terug.
 • De milieufactoren van Goederenvervoer – vrachtwagen diesel zijn met terugwerkende kracht aangepast. Bij het vaststellen van deze milieufactor is de afgelopen jaren te weinig rekening gehouden met de snelle opkomst van EURO-VI vrachtwagens vanaf 2013. De milieufactor halveert nu over de periode 2012 tot 2020. De CO2-factoren waren up-to-date en zijn niet gewijzigd.
 • Nieuw: branchegemiddelde voor woningcorporaties (werkorganisatie)
 • Toegevoegd bij Goederenvervoer: Elektrische voertuigen laadpas (marktmix stroom).
 • Toegevoegd bij Zakelijk verkeer: Thuis opladen voertuigen (marktmix stroom), te gebruiken als onbekend is of medewerkers thuis grijze of groene stroom gebruiken.
 • Toegevoegd bij Woon-werkverkeer: personenwagens elektrisch (marktmix stroom). Te gebruiken als je weet/kunt inschatten hoeveel woon-werkkilometers met een elektrische auto zijn afgelegd.
 • Een tiental extra scope-3 items toegevoegd bij ‘Overige CO2-bronnen’ ten behoeve van een bedrijf die een uitgebreide CO2-footprint met grondstoffen maakt.
 • Kengetal toegevoegd: Totale CO2-uitstoot per vloeroppervlak.

Wijzigingen van oudere datum vindt u in het archief

Help
English - Nederlands