Inloggen


Wachtwoord vergeten?

Recente wijzigingen in de Milieubarometer

November 2018

  • Prijs doorlopend abonnement Milieubarometer in 2019: €70 per Milieubarometer (excl. BTW). Alle beheerders krijgen hierover half november bericht.
  • Het wisselen van taal en tussen menu-onderdelen verloopt nu weer soepel (na de vorige update kwam je soms niet terecht waar je verwachtte).
  • De maakdatum van een PDF-rapport staat nu op het rapport.
  • Bij een grafiek van meer barometers naast elkaar ‘per productieomvang’ wordt gecheckt of de productie-eenheid wel overal gelijk is. Zo niet, dan zie je geen grafiek, maar komt er een waarschuwing.
  • Getallen verdwijnen niet meer achter het uitroepteken van ‘dit gegeven is voorlopig’.
  • Een gebruiker met ‘alle rechten’ kan nu ook bestaande sommen opnieuw laten uitrekenen.
  • Gebruikers die geen beheerder zijn kunnen nu via MENU > Gebruikers wel zien wie beheerder is.
  • Gebruikers die geen gebruikersrechten meer hebben op een Milieubarometer worden na 32 dagen verwijderd.
  • Een gebruiker kan zichzelf verwijderen uit een abonnement, tenzij hij de laatste gebruiker is.
  • Milieubarometerdata worden 400 dagen na beëindiging van het abonnement verwijderd. Tot die tijd kan een abonnement nog gereactiveerd worden.

Wijzigingen van oudere datum vindt u in het archief

Help
English - Nederlands