Help

Finetuning kengetallen

U kunt uw tabel met kengetallen op maat maken:

  1. Ga via het hoofdmenu naar "Kengetallen"
  2. Heeft u meerdere barometers, selecteer dan rechts degene die u wilt aanpassen
  3. Kies nu links bovenaan "finetuning"

U ziet nu een lijst van alle kengetallen die op dit moment in de Milieubarometer beschikbaar zijn. U kunt nu kengetallen aan of uit vinken zodat ze wel of niet zichtbaar zijn in het resultatenblad met kengetallen.

Lijst finetuning kengetallen kijkt naar beschikbare bedrijfsgegevens

De lijst met kengetallen die in de finetuning wordt getoond houdt rekening met de bedrijfsgegevens die 'aan' staan (in uw invulscherm te zien zijn). Daardoor wordt de kengetallen-keuzelijst niet langer dan nodig.

Hoe werkt het:

  1. Als bijv. 'omzet' bij bedrijfsgegevens is verborgen, ziet u 'energieverbruik per omzet' niet meer in de lijst met finetuning.
  2. Stond het kengetal aan en heeft u daarna (via finetuning van invullen) het bedrijfsgegeven verborgen waar het kengetal door deelt, dan wordt het niet automatisch verborgen, het blijft zichtbaar totdat u het verbergt (via finetuning kengetallen). Maar, eenmaal uitgevinkt verdwijnt het wel uit de keuzelijst.
  3. Omgekeerd kunt u zo'n kengetal weer tevoorschijn toveren door eerst het bedrijfsgegeven 'aan' te zetten en dan bij de kengetallen het kengetal aan te zetten.

Kengetallen van meerdere barometers tegelijkertijd bekijken

Ga naar kengetallen en selecteer rechtsboven 'alle barometers', selecteer vervolgens een jaar. De Milieubarometer gebruikt nu de kengetallenselectie van de barometer in de meest linker kolom.