Help

Grafieken

  1. Ga naar 'grafieken'.
  2. Als u meerdere barometers heeft selecteert u rechts welke u wilt bekijken.
  3. Selecteer aan de rechterkant welke grafiek u wilt bekijken: milieumeter, CO2-meter of de kostengrafiek

Er is een aparte pagina over de mogelijkheden van grafiek aanpassen

Omdat de milieubelasting van een organisatie vaak groeit als het bedrijf groeit is het interessant om te weten of de milieubelasting relatief gelijk is gebleven of is gegroeid of gekrompen. Daarom kunt u relatieve (genormeerde) grafieken tonen. Hierin is de grafiek geschaald op basis van:

U kunt de grafiekplaatjes ook exporteren, om deze bijvoorbeeld op uw website of in uw MVO-jaarverslag te gebruiken.