Help

Automatische gegevensimport

De Milieubarometer kan gegevens importeren, zoals energieverbruiken van een energieleverancier/meetbedrijf. Dit werkt met een API (Application Programming Interface).

Hoe werkt automatische gegevensimport in de Milieubarometer?

Heeft uw leverancier nog geen datakoppeling met de Milieubarometer, maar wel een dataportal waar u zelf uw gegevens kunt opzoeken dan kunt u uw leverancier vragen of hij ook een datakoppeling met de Milieubarometer wil maken. Welke leveranciers al wel datakoppelingen met de Milieubarometer aanbieden leest u op de Milieubarometerwebsite.