Help

Checklijst voor goed invullen Milieubarometer

Je hebt jouw Milieubarometer ingevuld, maar vraagt je af of het wel klopt? Met onderstaande checklist kun je de meest voorkomende vergissingen eruit halen. Deze check is bedoeld om fout ingevulde getallen te detecteren en geeft dus niet aan of je goed of slecht scoort ten opzichte van jouw collega's.

Deze check is vooral nuttig als je de Milieubarometer voor het eerst invult. Volgende jaren kun je de verschillen met het vorige jaar zoeken en proberen te verklaren. Als je geen logische verklaring kunt vinden, is dat reden om de gegevensinvoer te controleren.

Instructie: Loop alle vragen langs. Als je een vraag met 'nee' beantwoordt, is er mogelijk iets mis met de ingevoerde gegevens. We raden je dus aan voor ieder 'nee' antwoord de bijbehorende invoergegevens te controleren.

Deze checklist is verdeeld in:

 

Invoerscherm
Vloeroppervlak en gebouwinhoud Is de gebouwinhoud 3 tot 5 keer het vloeroppervlak?
Medewerkers en omzet Is de omzet (van een dienstverlenend bedrijf) 50.000 - 100.000 keer het aantal mdw? Voor productiebedrijven en handelsbedrijven is de omzet per mdw hoger.
Elektriciteit en kosten Zijn de elektriciteitskosten (in €) zo'n 10 - 20% van het verbruik (in kWh)?
(1 kWh, incl. energieheffing/ecotax en transportkosten kost  € 0,05 tot € 0,20)
Groene stroom Is de hoeveelheid groene stroom kleiner dan of gelijk aan het totale stroomverbruik?
Gas en kosten Zijn de gaskosten (in €) zo'n 50% van het verbruik (in m3 gas)?
(Gas, incl. energieheffing/ecotax en transportkosten kost voor de meeste MKB bedrijven € 0,45 tot € 0,60 per m3)
Kosten (afval)water Kost jouw afvalwater ongeveer net zo veel als de inkoop van water?
Afvalwater Is het aantal vervuilingseenheden ongeveer 2,5% van het waterverbruik?
Een mogelijke verklaring van een andere verhouding is dat jouw afvalwater viezer of schoner is dan huishoudelijk afvalwater, klopt dat?
(1.000 m3 huishoudelijk afvalwater is 23 VE (vervuilingseenheden))
Emissies Heb je oplosmiddelen ingevuld als je een garage, drukkerij of schilder bent?
Afval Heb je voldoende kg afval ingevuld?
(Iedere week een vuilniszak is minstens 300 kg afval per jaar.)
(Iedere week een 1.100 liter container vol restafval is ongeveer 8.500 kg per jaar.)
Afvalstromen Heb je al jouw afvalstromen die vrijkomen ingevuld? Nogal eens vergeten worden: tl-balken, pallets, metalen en papier & karton dat naar een vereniging gaat.
Zakelijk verkeer Is het aantal bedrijfswagenkilometers in de orde van 15.000 km maal het aantal bedrijfswagens?
Vervoer Heb je per auto alleen kilometers of liters brandstof ingevuld (dus niet beide)?
Milieubarometergrafieken
Grafiek Is de grafiek zichtbaar en staat het referentiejaar op 100?
Zo niet, kijk dan in de helppagina's van het programma (via "help" links bovenin het scherm) om dit te verhelpen. 
Elektriciteit Is elektriciteit (oranje) zichtbaar? Als je groene stroom hebt kan elektriciteit wel een heel klein stukje van de grafiek zijn.
Brandstof Is brandstof (geel) zichtbaar?
Afval Is bedrijfsafval (donkerblauw) zichtbaar?
Gevaarlijk afval Is gevaarlijk afval (lichtblauw) kleiner dan bedrijfsafval?
Kantoorpapier Is kantoorpapier (rood) niet meer dan 10% van jouw barometer?
Kengetallen
Elektriciteit Is het kengetal in de orde van 20 tot 200 kWh/m2?
Gas(equivalent) Is het kengetal in de orde van 1 tot 10 m3 gas/m3 gebouw?
WKK Is het kengetal 'Opgewekte elektriciteit in kWh per m3 aardgas' kleiner dan 4 kWh/m3? (meestal 2 - 3 kWh/m3)
Is het kengetal 'Nuttig gebruik van WKK-warmte' kleiner dan 82%?
Afval Klopt jouw afvalscheidingspercentage met wat je verwacht?
Afval Is de hoeveelheid afval in de orde van 75 tot 300 kg/mdw? Zo nee, klopt het dat jouw bedrijf veel productie-/sloopafval heeft?