Help

Benodigde gegevens CO2-footprint

Voor een CO2-footprint van jouw interne bedrijfsvoering (scope 1 en 2) heb je de volgende gegevens nodig:

Algemene tips

Elektriciteit

Brandstoffen voor verwarming

Emissies (van koelmiddel en oplosmiddel)

Mobiele werktuigen

Zakelijk verkeer

Goederenvervoer

Algemene bedrijfsgegevens

Deze algemene gegevens worden gebruikt om kengetallen uit te rekenen en om de CO2-uitstoot door de jaren heen af te zetten tegen groei of krimp in jouw bedrijf of organisatie. Deze gegevens zijn handig om doelen voor jouw CO2-footprint te bepalen.

Mogelijke vervolgstappen