AANBOD VERENIGING SPORT EN GEMEENTEN VOOR GRATIS ABONNEMENT OP DE MILIEUBAROMETER

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) biedt haar leden een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan.
 

De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor en maakt de milieukosten en milieuprestaties van een bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar. In één oogopslag ziet u welke milieuaspecten het zwaarst wegen in uw organisatie en op welke punten u kunt besparen. Op http://www.milieubarometer.nl/ kunt u meer informatie vinden.

VSG wil graag met u samenwerken en u ondersteunen bij energiebesparende maatregelen en de bijbehorende CO2-reductie. Meten is weten en daarom schenkt VSG u een gratis startabonnement op dit handige online meetinstrument.

Het aanbod omvat het volgende:

 • Als u lid bent van VSG, draagt de VSG alle kosten voor een startabonnement op de Milieubarometer t.w.v. € 198 (excl. BTW, prijspeil 2019), geldig tot en met 31-12-2020;
 • Na bevestiging van uw aanmelding krijgt u direct toegang tot uw Milieubarometer;
 • Het startabonnement omvat één Milieubarometer
 • Indien u de Milieubarometer voor meerdere sportaccommodaties wilt gebruiken kunt u uw abonnement uitbreiden en extra Milieubarometers aanmaken. De kosten van deze uitbreidingen worden ook door VSG betaald;
 • Het startabonnement wordt op 1-1-2021 automatisch omgezet in een doorlopend jaarabonnement;
  • Voor afloop van het startabonnement krijgt u een e-mail. Mocht u geen gebruik meer willen maken van de Milieubarometer dan kunt u het abonnement tot 31-12-2020 opzeggen;
 • VSG heeft de intentie om bij voldoende deelname de abonnementskosten vanaf deze datum voor haar rekening te nemen.
 • Mocht VSG geen collectief vervolg afsluiten, dan kunt u zelf het abonnement voortzetten. De kosten hiervan bedragen dan € 70 (excl. BTW, prijspeil 2019) per Milieubarometer per jaar;
 • Door gebruik te maken van dit aanbod via VSG geeft u toestemming aan VSG om uw gegevens samen met die van andere zwembaden te analyseren om daarmee gemiddelde energie en waterverbruiken.
 • De gegevens die u in de Milieubarometer invoert kunnen niet zonder uw toestemming door derden worden ingezien.

 

De Milieubarometer is ontwikkeld en wordt onderhouden door Stichting Stimular. Voor vragen over dit aanbod kunt u contact opnemen met dhr. R.L. Brounen (070 – 373 80 55, r.brounen@sportengemeenten.nl) van VSG.

Voor vragen over het invullen en het gebruik van de Milieubarometer kunt u contact opnemen met de helpdesk van Stichting Stimular (010-238 2828) (maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur).

Help
English - Nederlands