AANBOD GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN
VOOR GRATIS STARTABONNEMENT OP DE MILIEUBAROMETER

De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor. De Milieubarometer maakt de milieukosten en milieuprestaties van uw bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar. In één oogopslag ziet u welke milieuaspecten het zwaarst wegen in uw organisatie en op welke punten u energie kunt besparen.

De gemeente Vijfheerenlanden wil graag met u samenwerken en u ondersteunen bij milieubesparende maatregelen en de bijbehorende reductie van CO2-emissies. Meten is weten en daarom schenkt de gemeente Leerdam u een gratis startabonnement op dit handige online meetinstrument. Met de Milieubarometer dient u uw bedrijf en ons milieu.

Het aanbod:

  • Als uw bedrijf in Vijfheerenlanden gevestigd is, draagt de gemeente alle kosten voor een startabonnement op de Milieubarometer t.w.v. € 198 (excl. BTW, prijspeil 2019), geldig tot en met 31-12-2020;
  • Dit startabonnement omvat één Milieubarometer, geldig voor één vestiging;
    • Indien u de Milieubarometer voor extra vestigingen wilt gebruiken (binnen of buiten uw gemeente) kunt u uw abonnement uitbreiden voor € 70 (excl. BTW, prijspeil 2019) per Milieubarometer.
  • Het startabonnement wordt op 1-1-2021 automatisch omgezet in een doorlopend jaarabonnement. De abonnementskosten zijn vanaf deze datum voor uw rekening en bedragen € 70 (excl. BTW, prijspeil 2019) per Milieubarometer per jaar;
    • U kunt het startabonnement tot 31-12-2020 (digitaal) opzeggen.
    • Voor afloop van het startabonnement krijgt u een e-mail die u herinnert aan uw abonnement.
  • De gegevens die u in de Milieubarometer invoert zijn vertrouwelijk. De gegevens kunnen niet door de gemeente of derden worden ingezien. De gemeente krijgt wel bericht dat u zich geabonneerd heeft en kan bij u informeren hoe de Milieubarometer bevalt en wat uw ervaringen zijn.

Voor vragen over het aanbod kunt u contact opnemen met de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden, mw. J. Bijkerk: j.bijkerk@vijfheerenlanden.nl, tel. 088 – 599 72 41.

De Milieubarometer is ontwikkeld en wordt onderhouden door Stichting Stimular. Voor vragen over het invullen en het gebruik van de Milieubarometer kunt u contact opnemen met de helpdesk van Stichting Stimular (010-238 2828) (maandag tot en met vrijdag 09.00 – 17.00 uur).

Help
English - Nederlands